Base

Name

Jack Wilson

Location

United States

Bio

کف شوی صنعتی اسکرابر یا کفشوی صنعتی معنا و کاربردهای متفاوتی دارد به طور کلی و اصطلاحاً به هر دستگاه نظافتی کنترل آلودگی اسکرابر یا کفشور صنعتی میگویند.ماشین های اسکرابر کرشا تولید کننده نظافتی و تولید کننده اسکرابر ، دستگاه های تمیزکاری سطح زمین میباشند که به سیستم های خودکار مجهزند ومیتوانند برای تمیز کردن کف تاسیسات شما، جایگزین روش های سنتی شستشو با نیروی دستی، انسان و سطل و تی شود ومشکلات و دغدغه های گذشته را از بین ببرد.


We at Student Development Center thrive to provide our student the best development courses.

october, 2021

No Events

Subscribe From

top
SDC © 2016 - E-Learning Unit
Skip to toolbar